Opintomatka Jukkasjärven Ice Hotelliin 9.12.2022

Jäälinnan hallitus 2023
vas. Anssi Kuosa, Keijo Kemppinen(pj), Pirjo Hirvonen, Timo Koivisto. Kuvasta puuttuu Sofia Sopanen